WARUNKI KORZYSTANIA

NAMIX dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane produkty i usługi były jak najwyższej jakości. Przestrzegaj poniższych wskazówek producenta aby uniknąć uszkodzeń lub problemów podczas korzystania z zakupionego namiotu.

– przed użyciem namiotu, uważnie przeczytaj instrukcję montażu i przechowuj ją w celu późniejszego wykorzystania

– namioty nie były testowane pod kątem obciążeń spowodowanych wiatrem, wodą oraz śniegiem, obciążenia te nie są objęte gwarancją

– obserwuj prognozy pogody, aby w razie potrzeby odpowiednio wcześniej zabezpieczyć namiot lub zdemontować go

– w sezonie zimowym (dot. namiotów całorocznych) – nie zalecamy użytkowania namiotu ze ścianami bocznymi z oknami – namioty całoroczne powinny być użytkowane w sezonie zimowym ze ścianami bocznymi pełnymi – bez okien

– w niektórych krajach, rozstawienie namiotu wymaga pozwolenia budowlanego, sprawdź jak jest w Twoim wypadku

– namioty są przeznaczone do użytku tymczasowego i w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych należy je zdemontować

– w przypadku używania odpowiednich grzejników (poprosić o radę sprzedawcę) należy je ustawiać w odległości nie mniejszej niż 1,2 metra od plandeki

– pod żadnym pozorem nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem, np. parasoli grzewczych, promienników ogrodowych, nagrzewnic gazowych itp.

– osoba rozstawiająca namiot jest odpowiedzialna za jego właściwe przytwierdzenie do podłoża, a tym samym za bezpieczeństwo

– należy regularnie kontrolować przytwierdzenie namiotu do podłoża, aby zapewnić bezpieczeństwo namiotu, uniknąć jego uszkodzenia i chronić innych użytkowników

– prawidłowe przytwierdzenie namiotu do podłoża wydłuża trwałość jego elementów składowych oraz konstrukcji namiotu jako całości

– podczas montażu namiotu należy nosić kask, rękawice oraz stabilne buty

– ciężkie elementy metalowe mogą mieć ostre krawędzie, a zabezpieczenie antykorozyjne powoduje, że mogą być one śliskie

– podczas opadów śniegu należy regularnie i szybko usuwać zalegający śnieg z plandeki, to samo dotyczy mocnych opadów deszczu oraz obciążenia plandeki innymi materiałami

– dzieci nie powinny bawić się częściami zapasowymi namiotu, elementy te należy odpowiednio zabezpieczyć.

– namiot jest konstrukcją tymczasową, nie należy go używać w sposób ciągły

– namiot powinien być rozkładany w dużej odległości od przewodów wodnych, gazowych i elektrycznych

– przed rozpoczęciem rozkładania namiotu, upewnij się, że temperatura wynosi co najmniej +15 stopni. Unikniesz dzięki temu pęknięć na plandece

– namiot rozkładaj zgodnie z instrukcją montażu

– namiot musi być przymocowany do podłoża, z użyciem wszystkim otworów umieszczonych w stopach

– do montażu należy wykorzystać jedynie oryginalne elementy

– nie rozstawiaj namiotu podczas złych warunków pogodowych – ulewnym deszczu, silnym wietrze czy obfitych opadach śniegu

– gdy wystąpią niesprzyjające warunki pogodowe, namiot należy niezwłocznie zdemontować

– wszystkie zamki, zawsze muszą być całkowicie zapięte lub rozpięte do samej góry, co zapobiegnie uszkodzeniom plandeki. Nie należy odpinać ich jedynie do połowy

– upewnij się, że poszycie jest odpowiednio naciągnięte. Uchroni to przed gromadzeniem się wody na dachu, a co za tym idzie – przed zawaleniem namiotu.

– pamiętaj o usuwaniu zbierającej się na bieżąco wody

– zachowaj odpowiednią dylatację. Pozwoli to wodzie oraz nagromadzonemu śniegowi swobodnie spadać z namiotu.

– w okresie zimowy, spadający śnieg może gromadzić się na dachu. Pamiętaj o usuwaniu śniegu z namiotu, co uchroni go przed uszkodzeniem

– na użytkowniku namiotu spoczywa odpowiedzialność za odpowiednie zabezpieczenie go przed uszkodzeniami, a także przed tym, żeby nie wyrządził szkód ludziom, którzy z niego korzystają oraz mieniu tam zgromadzonemu

– nie używaj otwartego ognia, grzejników z otwartym płomieniem, ani sprzętu spawalniczego w obrębie namiotu. W przypadku używania grzejników innego rodzaju ustaw je w odległości nie mniejszej niż 1,5 metra od plandeki

– namiot należy składać i pakować jedynie, gdy jest całkowicie suchy. Zapobiegnie to powstawaniu pleśni gwarancja ma zastosowanie jedynie przy zdarzeniach powstałych podczas użytkowania namiotu zgodnie z instrukcją montażu oraz warunków korzystania

– gwarancja nie obejmuje zużycia materiałów eksploatacyjnych, takich jak gumki i śruby

– gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych na skutek zaniedbań lub niewłaściwego użytkowania

– namioty BASIC oraz BASIC PLUS nadają się jedynie do użytku w okresie letnim

– namioty ROYAL, GRAND oraz PRESTIGE mogą być użytkowane również w okresie zimowym